Beschermd cultuurhistorisch landschap

Tomp van Grevenbos met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 24-09-1947 tot heden

ID: 2786   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2786

Besluiten

Burchtruïne Tomp van Grevenbos of Grevenbroek en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1947  ID: 203

Beschrijving

De bescherming omvat de Tomp van Grevenbosch met zijn omgeving.Waarden

De Tomp van Grevenbosch met zijn omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

De Tomp

Koebroekerweg zonder nummer (Hamont-Achel)
Volgens M. Degeest het ietwat vernederlandste dialectwoord "teump", wat spits zou betekenen.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Warmbeek en kasteel van Beverbeek

Achel, Hamont (Hamont-Achel), Sint-Huibrechts-Lille (Pelt)
Het gebied ligt in de vallei van de Warmbeek, ten oosten van de dorpskern van Achel. Het is een vlak landschap dat zich uitstrekt vanaf de Belgische -Nederlandse grens tot aan de het kanaal Bocholt - Herentals. Belangrijke erfgoedelementen zijn o.a. het domein van de Achelse Kluis, de kasteeldomeinen van Beverbeek en Genebroek, de site van de Tomp, het voormalige Franciscanessenklooster Catharinadal en de Watering. De Warmbeek doorstroomt het gebied in noordelijke richting en overschrijdt de grens ter hoogte van de Achelse Kluis. Kenmerkend voor de vallei is de grote afwisseling van graslanden, broekbossen en populierenaanplantingen. Op de hoger gelegen delen is het natuurlijk bostype het voedselarme, zure eiken -berkenbos.