Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
27901
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27901

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpsstraat nr. 89. Resterende bebouwing van eerste helft 19de eeuw: beraapt en witgeschilderd laag boerenhuis met voortuintje, op het erf een evenwijdig, iets later opgetrokken stalgebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenhuis

Dorpsstraat 89 (Oudenburg)
Dorpsstraat nr. 89. Resterende bebouwing van eerste helft 19de eeuw: beraapt en witgeschilderd laag boerenhuis met voortuintje, op het erf een evenwijdig, iets later opgetrokken stalgebouw.