Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel De Patente

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 27945   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27945

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Blankenbergse Steenweg nr. 120. Kasteel z.g. "De Patente". De oudste vermelding van het leengoed "De Patente" gaat terug tot het midden van de 16de eeuw, maar wellicht ligt de oorsprong in de 14de of 15de eeuw. Het goed wordt vermeld als "'t opperhof met een huijs van plaijsance met de walgrachten rontsomme ende 't nederhof aende zuudtsijde, met den bogaert aende oostsijde ...". In 1841 woAanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel De Patente

Blankenbergse Steenweg 120 (Brugge)
Blankenbergse Steenweg nr. 120. Kasteel z.g. "De Patente". De oudste vermelding van het leengoed "De Patente" gaat terug tot het midden van de 16de eeuw, maar wellicht ligt de oorsprong in de 14de of 15de eeuw. Het goed wordt vermeld als "'t opperhof met een huijs van plaijsance met de walgrachten rontsomme ende 't nederhof aende zuudtsijde, met den bogaert aende oostsijde ...". In 1841 wo