Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
27963
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27963

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Damse Steenweg nr. 100. Voormalige hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een heraangelegd erf. Thans in gebruik als woning. Huidige gebouwenconfiguratie weergegeven op het primitief kadasterplan van ca. 1835. Boerenhuis van vier traveeën en twee opkamertraveeën onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen) met vermoedelijk 18de-eeuwse kern. Ca. 1850 verhoogd met een halveAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Damse Steenweg 100 (Brugge)
Hoeve met bestanddelen gegroepeerd rondom een heraangelegd erf. Vandaag in gebruik als woning. Huidige gebouwenconfiguratie weergegeven op het primitief kadasterplan van circa 1835.