Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof ter Weiden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 27968   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27968

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Krakeelstraat nr. 2. Hoeve zgn. "Hof ter Weiden", als hoeve met losstaande bestanddelen reeds aangeduid op de kaart van Ferraris (1771-1778). Op het Primitief kadasterplan van 1830 getekend als twee parallelle volumes haaks op de straat, zijnde boerenhuis en schuur. Ca. 1871 wordt ten zuidoosten van het huis een nieuwe haaks op de woning ingeplante dwarsschuur gebouwd. TweAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof ter Weiden

Krakeelstraat 2 (Jabbeke)
Krakeelstraat nr. 2. Hoeve zgn. "<italic>Hof ter Weiden</italic>", als hoeve met losstaande bestanddelen reeds aangeduid op de kaart van Ferraris (1771-1778). Op het Primitief kadasterplan van 1830 getekend als twee parallelle volumes haaks op de straat, zijnde boerenhuis en schuur. Ca. 1871 wordt ten zuidoosten van het huis een nieuwe haaks op de woning ingeplante dwarsschuur gebouwd. Twe