Beschermd cultuurhistorisch landschap

Marktplein met dubbele rij lindebomen

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 08-03-1940 tot heden

ID: 2798   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2798

Besluiten

Domein Van Terlamen en Bolderberg, marktplein met lindebomen en duizendjarige eik
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1940  ID: 37

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het marktplein van Maaseik met een dubbele rij lindebomen, meer bepaald Hollandse linden (Tilia Europaea (x)).
Op de hoeken van het marktplein bevinden zich waterpompen daterend uit 1742 en in het midden van het plein staat een standbeeld van de gebroeders Van Eyck. Op het plein bevindt zich ook nog een perron. De gevels op de grens van de afbakening maken in dit geval geen deel uit van de bescherming als landschap.
Deze relicten zijn beschermd als monument.
De markt is ook beschermd als stadsgezicht bij ministerieel besluit van 16 december 1991.Waarden

Het Marktplein met de dubbele rij linden is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Marktplein met dubbele rij lindebomen

Markt zonder nummer (Maaseik)
Het marktplein wordt omgeven door een dubbele rij lindebomen, meer bepaald Hollandse linden (Tilia Europaea (x)), die al sinds 1862 het beeld van de Markt bepalen.

Is de omvattende bescherming van

Perron

Markt zonder nummer (Maaseik)
Reconstructie van 1958 van het oorspronkelijke perron, daterend van 1397.


Publieke waterpompen

Markt zonder nummer, zonder nummer (Maaseik)
Op de vier hoeken van de markt bevinden zich publieke pompen, gedateerd 1742. De stadspompen vervingen in de loop van de 18de eeuw geleidelijk de stadsputten.


Standbeeld van de gebroeders van Eyck

Markt zonder nummer (Maaseik)
Witmarmeren beeld op een sokkel van mergel- en hardsteen, een werk van L. Wiener, van 1863.