Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Werkmanswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
27997
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27997

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Werkmanswoning, als samenstel met nr. 47 gebouwd in 1908, op verkavelde gronden van notaris Van Campenhout, in opdracht van Camiel Baekelandt-Vanden Berghe, gekend ten kadaster als herbergier uit Ardooie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoning

Watervalstraat 49 (Ardooie)
Werkmanswoning, als samenstel met nummer 47 gebouwd in 1908, op verkavelde gronden van notaris Van Campenhout, in opdracht van Camiel Baekelandt-Vanden Berghe, gekend ten kadaster als herbergier uit Ardooie.