Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa La belle Assise

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28063
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28063

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deels aangepaste villa, vermoedelijk van circa 1900, geïnspireerd door de Anglo-Normandische bouwtrant. Thans deels met commerciële functie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa La belle Assise

Leopoldlaan 17-19 (De Haan)
Deels aangepaste villa, vermoedelijk van circa 1900, geïnspireerd door de Anglo-Normandische bouwtrant. Thans deels met commerciële functie.