Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28074
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28074

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijtje arbeiderswoningen, gebouwd volgens repeterend schema.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeiderswoningen

Zonnebeekseweg 6-12 (Ieper)
Rijtje arbeiderswoningen, gebouwd volgens repeterend schema.