Burgerhuis Voetboghenhuys

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Sint-Truiden
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 16 (Sint-Truiden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71053/114.1
  • OL000180

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Voetboghenhuys

Grote Markt 16, Sint-Truiden (Limburg)

Fraai burgerhuis in eclectische stijl, met neobarokke elementen; breedhuis van het enkelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met twee oeils-de-boeuf en een arduinen dakvenster, uit eind 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het eclectisch burgerhuis genaamd Voetboghenhuys, uit het eind van de 19de eeuw.

Waarden

Grote Markt 16 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als breedhuis in eclectische stijl met neobarokke elementen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.