Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming

Beschermd monument van tot heden

ID
2809
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2809

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opneming en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1996  ID: 2988

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de eind-18de-eeuwse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming met uitzondering van de sacristie. De kerk is met kerkhof ook als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opneming (zonder sacristie) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zaalkerkje uit het einde van de 18de eeuw met een zeer belangrijk kunstbezit waaronder een Maaslandse Sedes Sapientiae (13de eeuw) en een romaanse doopvont.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming

Gorsem-Dorp zonder nummer (Sint-Truiden)
Sober zaalkerkje, met schip van vier traveeën en koor van één rechte travee met driezijdige sluiting, van eind 18de eeuw; ingebouwde westtoren, en ten zuiden sacristie.