Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa 1988 naar ontwerp van J. Vandenweghe

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28102
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28102

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 5. Villa van 1988 n.o.v. J. Vanderweghe. Woning van snelbouwsteen, bestaande uit diverse volumes o.m. symmetrische aanleg van centraal hoger opgetrokken middenblok - volledig opengewerkt d.m.v. glaswand- tussen twee lagere zijvleugels. Laag, beraapt balkvormig volume met ingangsdeur voor l.zijvleugel (946). AARON J., e.a., De hedendaagse architectuur in België, 1996, Brussel, p. 263.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa 1988 naar ontwerp van Jan Vandenweghe

't Motje 5 (Roeselare)
Villa van 1988 naar ontwerp van Jan Vandenweghe. Woning van snelbouwsteen, bestaande uit diverse volumes onder meer symmetrische aanleg van centraal hoger opgetrokken middenblok - volledig opengewerkt door middel van glaswand- tussen twee lagere zijvleugels.