Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Alfons

Beschermd monument van tot heden

ID
2812
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2812

Besluiten

Geografisch pakket Bommershoven
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2003  ID: 4151

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Sint-Alfonskerk en het omliggend kerkhof.Waarden

De Sint-Alfonskerk en voormalig kerkhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Sint-Alfonskerk werd opgericht op de plaats van een oudere Sint-Annakapel, succursale van de kerk van Haren, gehucht waarmee Bommershoven één parochie vormde. Het gebouw wordt weergegeven op de Ferrariskaart en op het voorprimitief kadaster. In 1836 drong de Luikse bisschop van Bommel aan op de heropening van de kapel en op een uitbreiding, mede omdat hij ook de parochie van Haren naar Bommershoven wilde overbrengen. Provinciaal architect Leon Jaminé verklaarde de kapel bouwvallig, waardoor een nieuwe zaalkerk kon worden gebouwd. Het slooppuin van de kapel werd gerecupereerd in de nieuwbouw, die vanaf 1841 werd gerealiseerd. Naderhand voegde Bricteux een nieuwe torenspits aan het geheel toe.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Bakstenen zaalkerk en omringend kerkhof met vier 17de-eeuwse grafkruisen, het geheel opgetrokken op een terrein boven straatniveau. De kerk heeft een ingebouwde westtoren met naaldspits en een koor met halfronde sluiting. De façade heeft een middenrisaliet; de zijgevels omvatten rondboogvensters op doorlopende hardstenen lekdrempels. Mergelstenen pilasters en kroonlijst verlevendigen de paramenten. Bepleisterd interieur, met gekoppelde Ionische pilasters tegen de muren, onder een zwaar entablement dat een gedrukt tongewelf met gordelbogen inleidt. De kerk herbergt 19de-eeuwse meubelen, beeldhouwwerk en attributen, naast ouder materiaal, zoals een 18de-eeuws altaar in gemarmerd hout, gerecupereerd uit de Luikse Heilig-Kruiskerk, een barok tabernakel en een grafsteen van 1718.
Links tegen het koor is een sacristie gebouwd, rechts een oratorium. Het oratorium is op het kasteelgoed gefixeerd met een monumentaal geaccentueerde zijgevel, waartegen een risaliet is uitgewerkt, bekroond door een driehoekig fronton met een timpaan van mergelsteen, waarin een hardstenen wapensteen van Naveau de Marteau.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Alfonsus

Alfonsstraat zonder nummer (Borgloon)
Neoclassicistische zaalkerk, gebouwd in 1841-44 naar ontwerp van L. Jaminé (Hasselt) als succursale van de kerk van Haren; pas in 1844 wordt Bommershoven een zelfstandige gemeente.

Is de omvattende bescherming van

Taxushaag rond kerkhof

Alfonsstraat (Borgloon)
Rond het voormalige kerkhof van de parochiekerk Sint-Alfonsus van Bommershoven staat een altijd groene geschoren taxushaag. Deze soort is een typische beplanting in de context van kerken en begraafplaatsen omdat hij door zijn eeuwig groen karakter het eeuwige leven (in de hemel) symboliseert.