Pastorie Sint-Alfonsparochie met omgeving

Beschermd monument van 10-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Bommershoven
Straat Alfonsstraat
Locatie Alfonsstraat 61 (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/161.1
  • OL001883

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Alfonsparochie

Alfonsstraat 61, Borgloon (Limburg)

Voormalige pastorie van circa 1860. Oorspronkelijk bezat Bommershoven geen eigen pastorie, de pastoor resideerde in Haren. Restauratie door Bricteux in 1903.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie met inbegrip van de tuin en directe omgeving.

Waarden

De pastorij, voorhof, tuin en omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De pastorij van Bommershoven werd opgericht in 1860; de pastoor resideerde tot dan in Haren; in 1903 volgde een restauratie onder Bricteux. Het betreft een vrijstaand bakstenen dubbelhuis met een licht verhoogde begane grond, drie traveeën breed en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak; lijstgevel met hoekpilasters, middenrisaliet met rechthoekige toegangsdeur in hardstenen omlijsting; getoogde vensters met hardstenen lekdrempels, boven in cordon. Het gebouw is gericht naar de kerk; een voortuintje is afgesloten met een hekwerk op een bakstenen muurtje, centraal onderbroken door een poortje, wederzijds afgeboord door pijlers met leeuwenkoppen.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

Kerk en pastorij zijn een 19de-eeuws standaardproduct en getuigen als dusdanig van een tijdsfenomeen. Waar de intrinsieke architecturale waarde van deze 19de-eeuwse gebouwen niet noodzakelijk uitgesproken is, geldt dit dus wel voor de symboolwaarde van de panden. In de concrete Bommerhoofse situatie schuilt er achter deze gebouwen bovendien een promotie tot zelfstandige parochie. De inplanting van kerk en pastorij, op een dominant landschappelijk punt en in intense samenhang met het kasteel en het park, maken de beeldbepalende waarde uitgesproken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.