Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee interbellumwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28284
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28284

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouwd volgens een spiegelbeeldschema uit de jaren 1930. Gele baksteenbouw met verwerking van divers gekleurde granito voor de bovenbouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee interbellumwoningen

Groenendijkstraat 121-123 (Bredene)
Gebouwd volgens een spiegelbeeldschema uit de jaren 1930. Gele baksteenbouw met verwerking van divers gekleurde granito voor de bovenbouw.