Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Moderne woning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28286
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28286

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroegere stoomkorenmolen met losstaande vierkante fabrieksschouw, volgens het kadaster opgetrokken circa 1885 door Carolus-Philippus Lauwers, pachter van de windmolen van de heerlijkheid "Ter Hoyen" aan de Tieltstraat. Ten oosten ervan moderne woning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Maalderij en moderne woning

Dujardinstraat 7 (Dentergem)
Vroegere stoomkorenmolen met losstaande vierkante fabrieksschouw, volgens het kadaster opgetrokken circa 1885 door Carolus-Philippus Lauwers, pachter van de windmolen van de heerlijkheid "Ter Hoyen" aan de Tieltstraat. Ten oosten ervan moderne woning.