Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekasseide weg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28288
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28288

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine Dijk z.nr. Zogenaamde "april" of gekasseide weg naar de achterliggende polders. Deze "april" werd gebruikt om het vee van stadsboerderijen naar de achterliggende polders te brengen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekasseide weg

Kleine Dijk zonder nummer (Diksmuide)
Zogenaamde "april" of gekasseide weg naar de achterliggende polders. Deze "april" werd gebruikt om het vee van stadsboerderijen naar de achterliggende polders te brengen.