Neotraditionele kapel

Beschermd monument van 10-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Bommershoven
Straat Oude Kassei
Locatie Oude Kassei zonder nummer (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/164.1
  • OL001886

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neotraditionele kapel

Oude Kassei zonder nummer, Borgloon (Limburg)

De neotraditionele kapel, gelegen aan het kruispunt van de Moerenstraat met de Bommershovenstraat en de Oude Kassei, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in opdracht van de familie Naveau de Marteau, eigenaars van het kasteel van Bommershoven.

Is de omvattende bescherming van

Paardenkastanje als kapelboom

Oude Kassei 46 (Borgloon)

Naast de kleine kapel, staat een beeldbepalende paardenkastanje met een mooie groeivorm. Waarschijnlijk is deze boom gelijktijdig geplaatst met de bouw van de kapel, in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Beschrijving

De neotraditionele kapel is beschermd als monument.

Waarden

De kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De kapel werd op gericht in het eerste kwart van de 20ste eeuw door de familie Naveau de Marteau. Het is een neotraditionele baksteenbouw van één travee met een driezijdige sluiting, opgetrokken op een silexplint, onder een zadeldak met een dakruiter waarop een smeedijzeren kruis. Vooraan zijn hardstenen gevelstenen voorzien met het wapen Naveau, het jaartal 1902 en een datering 1924.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De kapel is een belangrijk richtpunt in het landschap, met een sterke beeldbepalende en symbolische waarde. Als neotraditionele constructie sluit het pand in stilistisch opzicht aan bij de voor de tijd gangbare ontwerpen en benadrukt het een zekere semi-feodale continuïteit. Op het platteland is het vanouds de gewoonte belangrijke kruispunten te markeren met religieuze symbolen, een traditie die praktische bekommernissen combineert met piëteit. In dit geval is de stichting extra betekenisvol, aangezien de familie Naveau de Marteau, lijnrecht afstammend van de lokale feodale kasteelheren Magnée, het initiatief heeft genomen voor de bouw van de kapel en deze heeft laten signeren met familiewapens en data, om daarmee al dan niet rechtstreeks een morele en lokaal zeer concrete suprematie te bevestigen. De inplanting is traditionalistisch, aan de rand van het dorp, aan de rand van agrarisch terrein, mogelijks ook behorend tot het kasteel goed, maar niet toevallig ook tegenover de 19de-eeuwse tramstatie, symbool van de moderniteit.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.