Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Rode Hoeve, boswachterswoning, kapel en kruis: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-12-2003 tot heden

ID
2837
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2837

Besluiten

Geografisch pakket Bommershoven
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2003  ID: 4151

Beschrijving

De omgeving van de Rode Hoeve, de boswachterswoning, de neotraditionele kapel en het smeedijzeren kruis te Bommershoven is beschermd als dorpsgezicht. Deze gebouwen met hun onmiddellijke omgeving en het kruis werden in hetzelfde besluit beschermd als monument en maken geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht. De bescherming omvat een deel van de cluster van hoogstamboomgaarden in Bommershoven, weilanden en een dorpswoning. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De omgeving van de kapel, boswachterswoning, veldkruis en hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De context van weiland en boomgaarden benadrukt de landelijke identiteit van de monumenten, getuigt van een oeroude constellatie in een historisch gegroeide, functionele samenhang, waarbij de verschillende componenten elkaar in hun uitgesproken beeldbepalende karakteristieken ondersteunen.

historische waarde

De context van weiland en boomgaarden benadrukt de landelijke identiteit van de monumenten, getuigt van een oeroude constellatie in een historisch gegroeide, functionele samenhang, waarbij de verschillende componenten elkaar in hun uitgesproken beeldbepalende karakteristieken ondersteunen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afsluitingshaag van bruine beuk

Alfonsstraat 60 (Borgloon)
De tuin van de dorpswoning tegenover de kerk in Bommershoven wordt van de straatkant afgesloten door een geschoren haag van bruine beuk. De haag dateert wellicht van rond de bouw van de woning in het laatste kwart van de 19de eeuw. Voorheen was er ook een haag aanwezig, waarschijnlijk een meidoornhaag rond de hoogstamboomgaard.


Dorpswoning

Alfonsstraat 60 (Borgloon)
Alleenstaand huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Verhoogde begane grond. Bakstenen lijstgevel met dropmotief onder de kroonlijst.


Hoogstamboomgaard

Bommershoven (Borgloon)
Deze boomgaard, gelegen tegenover het kasteel en de kerk van Bommershoven draagt in belangrijke mate bij aan de esthetische waarde van dit dorp. De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. In de omgeving van Bommershoven wordt dit aspect versterkt door de sterke visuele relatie tussen het bouwkundig erfgoed (kerk, kasteel en hoeves) en de boomgaarden. Deze boomgaard wordt nog begraasd wat verder bijdraagt aan de historische waarde.


Hoogstamboomgaard Rode Hoeve

Alfonsstraat 62 (Borgloon)
Deze boomgaard bij de Rode Hoeve past in het historische beeld van de hoeve met een (kleine) hoogstamboomgaard voor eigen consumptie. Deze boomgaarden bestonden veelal uit verschillende fruitsoorten, zoals hier ook nog steeds het geval is. De boomgaard is niet heel oud, maar draagt bij aan de context- en ensemblewaarde met de hoeve en het weiland.


Opgaande tamme kastanje bij Rode hoeve

Alfonsstraat 62 (Borgloon)
Naast de Rode Hoeve is in een begraasde hoogstamboomgaard een solitaire tamme kastanje gelegen.


Opgaande zwarte populier

Alfonsstraat (Borgloon)
Populier in weiland bij de Rode hoeve. Met een stamomtrek van 568 cm was deze boom op het moment van de meting (7/2013) de dikste zwarte populier van Vlaanderen.


Paardenkastanje als kapelboom

Oude Kassei 46 (Borgloon)
Naast de kleine kapel, staat een beeldbepalende paardenkastanje met een mooie groeivorm. Waarschijnlijk is deze boom gelijktijdig geplaatst met de bouw van de kapel, in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskern Bommershoven

Alfonsstraat, Moerenstraat, Oude Kassei (Borgloon)
Bommershoven is een imposant kasteeldorp, met een oude feodale kern, bestaande uit typische componenten als een kasteel met park, de door een taxushaag omgeven neoclassicistische parochiekerk Sint-Alfonsus met 19de-eeuwse pastorie en een aantal belangrijke grote hoeven, waaronder de Rode Hoeve.