Beschermd monument

Postkantoor

Beschermd monument van 15-03-2004 tot heden
ID: 2838   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2838

Besluiten

Postkantoor
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-2004  ID: 4198

Beschrijving

Het postkantoor is beschermd als monument.Waarden

Het postkantoor is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het postkantoor van Leopoldsburg werd opgetrokken omstreeks 1903-1904, naar ontwerp van Eerste Bouwmeester Van Der Aa. Het gebouw vervangt een oudere, geheel in de sfeer van de meeste Leopoldsburgse openbare gebouwen opgetrokken, neoklassieke constructie en volgt dezelfde basisstructuur als de oude bouw, bestaande uit een laag kantoorvolume op de straathoek en een flankerende postmeesterswoning rechts.
De huidige baksteen bouw is uitgevoerd in eclectische stijl; de postmeesterwoning is opgevat als een herenhuis met monumentale voorgevel, waarin een torenconstructie en topgevel met obeliskbekroning zijn verwerkt en een veelheid aan verschillende enigszins historiserende venstervormen is gehanteerd; het postkantoor sluit hierbij aan, heeft een soberder vormgeving, die via identieke topgevels en materiaalkeuze (sober aangewende natuursteen, rode en gele baksteen) toch aansluiten bij het huis.
Het postkantoor vormt een beeldbepalend onderdeel van het grotendeels planmatig aangelegde Leopoldsburg. Het gebouw sluit qua sfeer aan bij de monumentale omgeving, die door de bouw van de neoromaanse kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemelopneming een beslissend en tijdstyperend cachet heeft gekregen.

historische waarde

Het postkantoor van Leopoldsburg werd opgetrokken omstreeks 1903-1904, naar ontwerp van Eerste Bouwmeester Van Der Aa. Het gebouw vervangt een oudere, geheel in de sfeer van de meeste Leopoldsburgse openbare gebouwen opgetrokken, neoklassieke constructie en volgt dezelfde basisstructuur als de oude bouw, bestaande uit een laag kantoorvolume op de straathoek en een flankerende postmeesterswoning rechts.
De huidige baksteen bouw is uitgevoerd in eclectische stijl; de postmeesterwoning is opgevat als een herenhuis met monumentale voorgevel, waarin een torenconstructie en topgevel met obeliskbekroning zijn verwerkt en een veelheid aan verschillende enigszins historiserende venstervormen is gehanteerd; het postkantoor sluit hierbij aan, heeft een soberder vormgeving, die via identieke topgevels en materiaalkeuze (sober aangewende natuursteen, rode en gele baksteen) toch aansluiten bij het huis.
Het postkantoor vormt een beeldbepalend onderdeel van het grotendeels planmatig aangelegde Leopoldsburg. Het gebouw sluit qua sfeer aan bij de monumentale omgeving, die door de bouw van de neoromaanse kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemelopneming een beslissend en tijdstyperend cachet heeft gekregen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Postkantoor

Koning Albert I-plein 34 (Leopoldsburg)
In 1903-1904, bouw van een nieuw postkantoor in neotraditionele stijl, ter vervanging van het bestaande kantoor (1838). Naar ontwerp van 1ste bouwmeester Van Der Aa.