Postkantoor

Beschermd monument van 15-03-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Leopoldsburg
Deelgemeente Leopoldsburg
Straat Koning Albert I-plein
Locatie Koning Albert I-plein 34 (Leopoldsburg)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71034/106.1
  • OL001957

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Postkantoor

Koning Albert I-plein 34, Leopoldsburg (Limburg)

In 1903-1904, bouw van een nieuw postkantoor in neotraditionele stijl, ter vervanging van het bestaande kantoor (1838). Naar ontwerp van 1ste bouwmeester Van Der Aa.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het postkantoor is beschermd als monument.

Waarden

Het postkantoor is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

Het postkantoor van Leopoldsburg werd opgetrokken omstreeks 1903-1904, naar ontwerp van Eerste Bouwmeester Van Der Aa. Het gebouw vervangt een oudere, geheel in de sfeer van de meeste Leopoldsburgse openbare gebouwen opgetrokken, neoklassieke constructie en volgt dezelfde basisstructuur als de oude bouw, bestaande uit een laag kantoorvolume op de straathoek en een flankerende postmeesterswoning rechts.
De huidige baksteen bouw is uitgevoerd in eclectische stijl; de postmeesterwoning is opgevat als een herenhuis met monumentale voorgevel, waarin een torenconstructie en topgevel met obeliskbekroning zijn verwerkt en een veelheid aan verschillende enigszins historiserende venstervormen is gehanteerd; het postkantoor sluit hierbij aan, heeft een soberder vormgeving, die via identieke topgevels en materiaalkeuze (sober aangewende natuursteen, rode en gele baksteen) toch aansluiten bij het huis.
Het postkantoor vormt een beeldbepalend onderdeel van het grotendeels planmatig aangelegde Leopoldsburg. Het gebouw sluit qua sfeer aan bij de monumentale omgeving, die door de bouw van de neoromaanse kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemelopneming een beslissend en tijdstyperend cachet heeft gekregen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.