Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve De Roode Poort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28400
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28400

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Westendelaan nr. 195. Z.g. "DE ROODE POORT" (cf. naambord). Kwaliteitsvolle wederopbouwhoeve naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) uit 1920 en aansluitend bij de tradionele, regionale hoevebouw. Semi-gesloten opstelling rondom rechthoekig geasfalteerd erf waarop conisch hondenhok; bereikbaar via asfalten oprit en rondbogige toegangspoort met versneden hoeksteunberen, uitlopend opAanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve De Roode Poort

Westendelaan 195 (Middelkerke)
De wederopbouwhoeve De Roode Poort situeert zich ten zuiden van de Westendelaan, te midden van het landschappelijk nog bewaarde poldergebied. Een erfoprit vanuit de straat geeft toegang tot de middenin een groot weideblok gelegen hoeve. Zwaar vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de hoeve, die in oorsprong minstens tot het eerste kwart van de 17de eeuw terugging, in 1920-1924 heropgebouwd. Voor het ontwerp en de opvolging van de werken werd beroep gedaan op Théodore Raison. De hoevegebouwen werden daarbij in een semigesloten opstelling ingepland rond een rechthoekig erf, met in het noorden de boerenwoning, in het westen de schuurvleugel en in het zuiden en het oosten een L-vormige stalvleugel met een beeldbepalende inrijpoort.