Belgische militaire begraafplaats

Beschermd monument van 28-07-2008 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Leopoldsburg
Deelgemeente Leopoldsburg
Straat Koning Leopold II-laan
Locatie Koning Leopold II-laan zonder nummer (Leopoldsburg)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71034/107.1
  • OL002683

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Belgische militaire begraafplaats

Koning Leopold II-laan zonder nummer, Leopoldsburg (Limburg)

In 1928 werd in het kamp van Beverlo de Belgische militaire begraafplaats aangelegd, met onder meer omgekomen Belgische krijgsgevangenen die oorspronkelijk in Duitsland begraven waren.

Beschrijving

De Belgische militaire begraafplaats is beschermd als monument.

Waarden

De Belgische militaire begraafplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Oorspronkelijk Duitse begraafplaats, die aangelegd was op het militair domein dat door de Duitsers ingenomen werd.
In 1928 werd het Belgische gedeelte aangelegd, met onder meer omgekomen Belgische krijgsgevangenen die oorspronkelijk in Duitsland begraven waren. Na de Tweede Wereldoorlog werden op de plek van de verwijderde Duitse graven Belgische militairen, gefusilleerden, gedeporteerden en politieke gevangenen van de Tweede Wereldoorlog begraven. In totaal zijn er hier 1312 graven van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waaronder zes Russen.
Het opvallend hoge aantal omgekomen krijgsgevangenen en politieke gevangenen wordt op de begraafplaats herdacht met twee merkwaardige memorialen. De omgeving van de begraafplaats, namelijk het militair domein van Leopoldsburg, was voor een groot stuk bepalend voor het ontstaan en de historische evolutie van de begraafplaats.

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Belgische grafstenen op het voorste gedeelte van de begraafplaats zijn volgens een merkwaardig patroon gealigneerd. Opvallende architecturale elementen zijn de twee witte memorialen met gebogen zadeldak, gewijd aan de krijgsgevangenen en politieke gevangenen.
De bomen van het park dienen rustige karakter en verhogen waarde van deze begraafplaats.

sociaal-culturele waarde

De begraafplaats getuigt ook van de innoverende wijze van begraven in oorlogstijd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.