Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis, brouwerij Vandamme-Verscheure

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 28423   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28423

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Plein nr. 12/ Kleine Leiestraat. Voormalige brouwerij Vandamme-Verscheure, opgericht in 1854. Bebouwing reeds aangeduid op het plan van C. Cierckens (1822). Vanaf 1912 woonst van wijnhandelaar De la Croix, later koffiebranderij Verscheuren en vervolgens koffiebranderij Bruynooghe. De aanpalende gebouwen in Kleine Leiestraat maakten deel uit van brouwerij, heden sterk verbouwd, moutast veAanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis, brouwerij Vandamme-Verscheure

Plein 12 (Kortrijk)
Plein nr. 12/ Kleine Leiestraat. Voormalige brouwerij Vandamme-Verscheure, opgericht in 1854. Bebouwing reeds aangeduid op het plan van C. Cierckens (1822). Vanaf 1912 woonst van wijnhandelaar De la Croix, later koffiebranderij Verscheuren en vervolgens koffiebranderij Bruynooghe. De aanpalende gebouwen in Kleine Leiestraat maakten deel uit van brouwerij, heden sterk verbouwd, moutast ve