Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28447
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28447

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis, oorspronkelijk opgevat als een dubbelhuis, thans een enkelhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Tieltstraat 11 (Wingene)
Breedhuis, oorspronkelijk opgevat als een dubbelhuis, thans een enkelhuis.