Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats

Beschermd monument van 16-01-2009 tot heden
ID: 2850   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2850

Besluiten

Britse militaire begraafplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-2009  ID: 4575

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats is beschermd als monument.Waarden

De Britse militaire begraafplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: : Leopoldsburg War Cemetery is één van de weinige begraafplaatsen, die in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen zijn aangelegd. Deze verzamelbegraafplaats met voornamelijk Britse doden uit de Tweede Wereldoorlog werd in 1948 aangelegd in het kamp van Beverlo. De begraafplaats bevat bijna 800 doden, die vooral omgekomen zijn tijdens het Bevrijdingsoffensief in 1944. Een 35-tal militairen was in mei 1940 omgekomen tijdens lokale acties in de omgeving. Het merendeel stierf in het militaire hospitaal, dat na de bevrijding in Leopoldsburg was ingericht. Andere doden werden na de oorlog naar hier geconcentreerd. Naast de 767 doden van het Gemenebest zijn hier nog vier Nederlanders en 27 Polen begraven.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De begraafplaats is ontworpen door de Britse architect Philip Hepworth. De sobere, doch bijzonder stijlvolle inrichting is onder meer te danken aan de toegangspartij en beide schuilhuisjes. Het open karakter van de begraafplaats wordt onder meer gecreëerd door de afwezigheid van een voormuur en de aanwezigheid van een gracht, die via een brugje overgestoken moet worden. De grenzen van de begraafplaats worden bepaald door de bomen van het omliggende park.
Deze begraafplaats is een toonaangevend voorbeeld van de visie van de Britse architecten dat een begraafplaats in de eerste plaats een 'memorial garden' moet zijn. De zorg die de Commonwealth War Graves Commission besteedt aan de landschappelijke aanleg van deze begraafplaats springt direct in het oog. De omgeving van deze begraafplaats, namelijk het Nieuw Park, kan alleen maar het serene karakter van de begraafplaats versterken.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De begraafplaats is ontworpen door de Britse architect Philip Hepworth. De sobere, doch bijzonder stijlvolle inrichting is onder meer te danken aan de toegangspartij en beide schuilhuisjes. Het open karakter van de begraafplaats wordt onder meer gecreëerd door de afwezigheid van een voormuur en de aanwezigheid van een gracht, die via een brugje overgestoken moet worden. De grenzen van de begraafplaats worden bepaald door de bomen van het omliggende park.
Deze begraafplaats is een toonaangevend voorbeeld van de visie van de Britse architecten dat een begraafplaats in de eerste plaats een 'memorial garden' moet zijn. De zorg die de Commonwealth War Graves Commission besteedt aan de landschappelijke aanleg van deze begraafplaats springt direct in het oog. De omgeving van deze begraafplaats, namelijk het Nieuw Park, kan alleen maar het serene karakter van de begraafplaats versterken.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats

Koning Leopold II-laan zonder nummer (Leopoldsburg)
Leopoldsburg War Cemetery, gelegen langs de Koning Leopold II-laan, in het ‘Nieuw Park’, ten zuiden van het Koninklijk Park, ten westen van het Militair Domein van Leopoldsburg.