Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molenhof te Rodenborg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 28549   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28549

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Molenhof te Rodenborg of in de volksmond 'Vannestes molen'. Beschermd als monument bij B.V.E. van 03.02.1983. De geschiedenis van de Rodenburgmolen of Molen van Marke is nauw verbonden met de abdij van Rodenburg, later de abdij van Groeninge.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molenhof te Rodenborg

Pottelberg 180 (Kortrijk)
Molenhof te Rodenborg of in de volksmond 'Vannestes molen'. Beschermd als monument bij B.V.E. van 03.02.1983. De geschiedenis van de Rodenburgmolen of Molen van Marke is nauw verbonden met de abdij van Rodenburg, later de abdij van Groeninge.