Oorlogsmonument met vredeslinde

Beschermd monument van 22-01-2014 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Leopoldsburg
Deelgemeente Leopoldsburg
Straat Koningin Astridplein
Locatie Koningin Astridplein (Leopoldsburg)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71034/108.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oorlogsmonument met lindeboom

Koningin Astridplein zonder nummer, Leopoldsburg (Limburg)

Op 22 november 1919 werd vóór het gemeentehuis een vrijheidsboom, een linde, geplant. Ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog werd in 1920 naast deze linde een monument opgericht.

Is de omvattende bescherming van

Vredeslinde Leopoldsburg

Leopoldsburg (Leopoldsburg)

Op 22 november 1919 werd vóór het gemeentehuis een vrijheidsboom, een linde, geplant. Ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog werd in 1920 naast deze linde een monument opgericht.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het oorlogsmonument met vredesboom is beschermd als monument. De vredesboom werd in 2010 vervangen door een nieuw exemplaar.

Waarden

Het oorlogsmonument is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het oorlogsmonument met vrijheidsboom, ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog, gedenkteken dat op zijn oorspronkelijke plaats is gebleven, is een getuige van de Belgische en Leopoldburgse politieke geschiedenis, en bezit om die reden een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Door beeldhouwer Juan Bury en architect Ray(mond ?) Le Graives (?) ontworpen gedenkteken, typologisch uitgewerkt als een door obussen vernietigd fort met bekronende fiere en dreigende Belgische leeuw; rijke symbolentaal, getuige het woeste dier, de eikenbladeren, de palmen, het gelauwerd zwaard, de wierookbranders, de vrijheidsboom en de mooie inscripties; symbolen van moed, heldhaftige oorlogsstrijd, nationaal bewustzijn, overwinning en vrijheid.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.