Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 28589   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28589

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige pastorie, opgetrokken in 1748. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. De pastorie bestaat oorspronkelijk enkel uit de vleugel die haaks op de straat staat ingeplant.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Antoniusparochie

Tombroekstraat 2 (Kortrijk)
Voormalige pastorie, opgetrokken in 1748. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. De pastorie bestaat oorspronkelijk enkel uit de vleugel die haaks op de straat staat ingeplant.