Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28642
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28642

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 17. Villa met cottage-allures, uit de jaren 1920. Twee + 1. verspringende trav. met aanbouw en één à twee bouwl. onder wisselend dakenspel met schild-, zadel- en lessenaarsdaken (mechanische pannen). Oranje baksteenbouw met gecementeerde, grijsbeschilderde plint, lateien en banden. Typerende veranda met houten stijlen en balustrade. R.trav. opgevat als risaliet met puntgevel; aansluitende gaAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Bruggestraat 17 (Staden)
Villa met cottage-allures, uit de jaren 1920.