Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuis Blindekens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28657
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28657

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Nrs. 19-25. Voormalig godshuis "BLINDEKENS". Gebouwd als uitbreiding van de gelijknamige stichting met kapel aan de Kreupelenstraat. Opklimmend tot XVII; latere aanpassingen o.m. herbouwen van dakkapellen en verlagen van vensters. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken van 1985 n.o.v. architect J. Waes (Brugge). Rij van vier lage woningen met verankerde Vlaamse gevel van baksteeAanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuis Blindekens

Kammakersstraat 19-23 (Brugge)
Gebouwd als uitbreiding van de gelijknamige stichting met kapel aan de Kreupelenstraat. Opklimmend tot de 17de eeuw; latere aanpassingen onder meer herbouwen van dakkapellen en verlagen van vensters. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken van 1985 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge).