Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 28672   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28672

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 1/ Oost-Gistelhof. Enkelhuis van drie + twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), XVII A-kern cf. maaswerk in de zijgevel.Tot 1850 één geheel met nrs. 3 en 5, toen met deur in tweede trav. Consoliderende restauratie in 1980 n.o.v. architect H. Davans (Brugge). Verankerde lichtgeelbeschilderde tuit- en lijstgevel van baksteen op grijze plint, teruggaand totWaarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Gouden-Handstraat 1 (Brugge)
Huis van drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kern uit de eerste helft van de 17de eeuw, zie maaswerk in de zijgevel. Tot 1850 één geheel met nummers 3 en 5, toen met deur in tweede travee Consoliderende restauratie in 1980 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).