Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Weverij Sagaert NV

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28683
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28683

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige weverij Sagaert NV uit de jaren 1930-1940, gelegen op de hoek met de Tuinbouwstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Weverij Sagaert NV

Spoorwegstraat zonder nummer (Harelbeke)
Voormalige weverij Sagaert NV uit de jaren 1930-1940, gelegen op de hoek met de Tuinbouwstraat. In 1930 laat de maatschappij "André en Gerard Sagaert gebroeders" een weverij met elektrische motor bouwen op de hoek van de Spoorweg- en de Tuinbouwstraat. Aan de kant van de Spoorwegstraat komt ook een conciërgewoning (nummer 23): In de jaren 1930-1940 wordt de weverij meermaals uitgebreid. De uitbreidingen van 1936 (noordoostzijde) en 1939 (zuidoostzijde naar ontwerp van architect Poly Scherpereel uit Kortrijk) zorgen telkens voor een verdubbeling van de bebouwde oppervlakte. In 1940 wordt de fabriek naar ontwerp van architect J. De Meyere uit Kortrijk vergroot met een werkplaats en magazijn.