Beschermd monument

Woning van patriciërsfamilie Van Ophem

Beschermd monument van 08-07-1999 tot heden
ID: 287   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/287

Besluiten

Anatomisch theater, toegangspoort, woning van Ophem en beeldhouwersatelier Frans Vermeylen
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1999  ID: 3476

Beschrijving

De woning van de patriciërsfamilie Van Ophem, gelegen in de Minderbroedersstraat te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig huis van Ophem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: representatief voorbeeld van stadswoning, opklimmend tot de 17de eeuw en oorspronkelijk toebehorend aan de patriciërsfamilie Van Ophem die hier een uitgestrekt terrein bezat. Opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, met twee bouwlagen en huidige voorgevel met later gewijzigde ordonnantie, illustreert dit pand goed het toenmalige type breedhuis gevat tussen twee zijtuitgevels. Ondanks de inwendige verbouwingen - op het nog bewaard gebleven originele kapgebinte na - gaat het hier om een gave getuige en meteen ook één van de oudst bewaarde restanten van privé-architectuur in deze straat.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis van patriciërsfamilie Van Ophem

Minderbroedersstraat 48 (Leuven)
Het voormalig huis Van Ophem, dat voor de prestigieuze patriciërsfamilie Van Ophem werd opgericht, vormt een uitgesproken voorbeeld van 17de-eeuwse stedelijke privé-architectuur.