Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiaal centrum met kapel en kleuterschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 28729   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28729

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden Parochiaal centrum met kapel en kleuterschool van de wijk De Ruiter, teruggaand op een L-vormig geheel met woonhuis van de zusters van 1871 naar ontwerp van G. Charlier en de Ruiterschool; schoolgebouw uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Achterliggende Ruiterkapel van 1939.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiaal centrum met kapel en kleuterschool

Iepersestraat 588, 588A (Roeselare)
Heden Parochiaal centrum met kapel en kleuterschool van de wijk De Ruiter, teruggaand op een L-vormig geheel met woonhuis van de zusters (numer 586) van 1871 naar ontwerp van G. Charlier en de zogenaamde Ruiterschool (nummer 588); schoolgebouw uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Achterliggende Ruiterkapel van 1939 via parochiaal centrum van 1979 verbonden met de school.