Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

L-Vormige hoeve van 1818 met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-04-2001 tot heden

ID
2878
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2878

Besluiten

Hoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-04-2001  ID: 3701

Beschrijving

Deze bescherming betreft de eveneens als monument beschermde hoeve van 1818 met omgeving.Waarden

De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als integrerend deel uitmakend van de hoevesite, met aanduiding van de primitieve percelering (meidoornhagen) en resten van het bij dit hoevetype traditioneel bodemgebruik (hoogstamboomgaarden en moestuin).


Aanduiding van

Is de bescherming van

L-Vormige hoeve van 1818

Kasteelstraat 17 (Lanaken)
Oorspronkelijk L-vormige hoeve van 1818, met ordonnantie: dwarsschuur-stal-woonhuis.