Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Villa Philippe

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28798
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28798

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerkstraat nr. 35 of 37 (?). Z.g. "Villa Philippe" (cf. latei van de deur), burgerhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl gebouwd in 1897 (jaartal in fries kroonlijst). Bakstenen gevel met arduinen details, speklagen, hoekneggen, ornamentiek. Bewaarde T-ramen en deur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Villa Philippe

Kerkstraat 37 (Knokke-Heist)
Kerkstraat nr. 35 of 37 (?). Z.g. "Villa Philippe" (cf. latei van de deur), burgerhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl gebouwd in 1897 (jaartal in fries kroonlijst). Bakstenen gevel met arduinen details, speklagen, hoekneggen, ornamentiek. Bewaarde T-ramen en deur.