Beeldhouwersatelier Frans Vermeylen

Beschermd monument van 08-07-1999 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Minderbroedersstraat
Locatie Minderbroedersstraat zonder nummer (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/156.1
  • 4.01/24062/320.1
  • OB001298

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Beeldhouwersatelier Frans Vermeylen

Minderbroedersstraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het atelier, een baksteenbouw, is opgetrokken in eclectische stijl met een duidelijke overheersing van neo-renaissancistische kenmerken. De architecturale kracht van het bouwwerk ligt in de uitwerking van de voorgevels.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het beeldhouwersatelier van Frans Vermeylen, gelegen in de Minderbroedersstraat te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

Het voormalig beeldhouwersatelier Frans Vermeylen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : door zijn volume en opstand vormt dit gebouw typologisch en documentair een belangrijk voorbeeld van beeldhouwersatelier, dat in 1877 speciaal voor de kunstenaar Frans Vermeylen (1824-1888) werd ontworpen door de architect Joseph-Louis Loos (1853-1929). Met zijn imposante ruimtes op U-vormige plattegrond, zijn contrasterend coloristisch materiaalgebruik - hout, bak-, hard- en natuursteen - en zijn specifieke vormentaal in de uitwerking van de gevelfronten, vertegenwoordigt het atelier een uitgesproken voorbeeld van eclectische architectuur met neorenaissancistische kenmerken.

sociaal-culturele waarde

als atelier van de internationaal befaamde beeldhouwer Frans Vermeylen, vanaf 1888 in gebruik genomen door diens zoon Frantz Vermeylen en de beeldhouwer Eugène Arnouts, behield dit complex als werkplaats voor opeenvolgende generaties beeldhouwers haar oorspronkelijke functie tot de jaren 1920- 1930. Aldus wint de betekeniswaarde van het gebouw duidelijk nog aan relevantie.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.