Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Stedelijke begraafplaats

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-11-2001 tot heden
ID: 2881   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2881

Besluiten

Grafmonumenten en stedelijke begraafplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3777

Beschrijving

Deze bescherming betreft de stedelijke begraafplaats van Sint-Truiden gelegen ten noordoosten van de stad in het gehucht Schurhoven net buiten de vroegere stadsomwalling.Waarden

De stedelijke begraafplaats is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als nog zeldzaam homogeen deel van een landschappelijke begraafplaats, met vooraanstaande figuren uit de burgerij en de clerus, die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Sint-Truiden op politiek, administratief, economisch en kerkelijk gebied.

sociaal-culturele waarde

Als nog zeldzaam homogeen deel van een landschappelijke begraafplaats, omkaderd door kwaliteitsvolle dreven en beplanting, met graftekens uit de jaren 1850-1930. Zij zijn een weerspiegeling van de samenleving met haar verschillende standen en klassen en van de gedachten en gevoelens omtrent dood en eeuwigheid.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stedelijke begraafplaats Sint-Truiden

Schurhoven zonder nummer (Sint-Truiden)
De stedelijke begraafplaats van Sint-Truiden ligt ten noordoosten van de stad, juist buiten de vroegere stadsomwalling, in het gehucht Schurhoven. Het oudste gedeelte ligt aan de noordzijde. De begraafplaats werd in gebruik genomen vanaf circa 1850.