Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis met bovenliggende appartementen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 28845   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28845

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Appartementsgebouw met geïntegreerd winkelhuis in 'romantiserende' art-decostijl. Opgetrokken volgens kadaster in 1924-1925 in opdracht van het echtpaar (later weduwe) De Waele na afbraak van enkele panden en wijzigingen van perceelsgrenzen.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Appartementsgebouw met winkel

Kapellestraat 1 (Oostende)
Appartementsgebouw met geïntegreerd winkelhuis in 'romantiserende' art-decostijl. Opgetrokken volgens kadaster in 1924-1925 in opdracht van het echtpaar (later weduwe) De Waele na afbraak van enkele panden en wijzigingen van perceelsgrenzen.