Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel du Coq

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28856
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Circa 1912 opgericht in opdracht van Charles Sandelez uit Klemskerke als "Hotel du Coq/ café restaurant". Volgens een oude foto oorspronkelijk met voortuin. Nu onder meer in gebruik als apotheek.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel du Coq

Driftweg 7 (De Haan)
Circa 1912 opgericht in opdracht van Charles Sandelez uit Klemskerke als "Hotel du Coq/ café restaurant". Volgens een oude foto oorspronkelijk met voortuin. Nu onder meer in gebruik als apotheek.