Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieters

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 28868   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28868

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde hallenkerk met kruisingstoren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieters

Emelgemseplein 2 (Izegem)
Georiënteerde hallenkerk met kruisingstoren.


Is de omvattende vaststelling van

Orgel kerk Sint-Petrus (Emelgem)

Emelgemseplein 2 (Izegem)
De kerk bezat reeds van in het begin der 17de eeuw een orgel; het werd in 1638 hersteld door Lowys Medaert uit Roeselare. Het huidige orgel was in oorsprong een werk van Dominicus Berger (Brugge), met een meubel van P.J. Vuylsteke (Ingelmunster); het bouwjaar is 1777-1778. Een ingrijpende renovatie en vergroting had plaats in 1883, door Philippus Forrest (Roeselare). Herstellingen door Jules Anneessens (Menen) in 1924, en plaatsing electro-ventilator (tweedehands) in 1933. Het orgel liep enige schade op bij de kerkbrand van 6 februari 1954. Totale renovatie door firma Jos. Loncke en Zonen (Esen) in 1970.