Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28883
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28883

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 22. Art-decogetinte villa, naar verluidt in 1936 of 1937 gebouwd i.o.v. dokter. Voortuintje met geometrisch gietijzeren hekwerk. Dubbelhuis op grondplan met verspringende partijen onder een complex dakenspel met snijdende schild- en zadeldaken (mechanische pannen), geaccentueerd door zware doorlopende kroonlijst en de schoorstenen. Donkere sierbaksteen met strekse metselwerkverbanden; arduinAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Bruggestraat 22 (Staden)
Art-decogetinte villa, naar verluidt in 1936 of 1937 gebouwd in opdracht van dokter. Voortuintje met geometrisch gietijzeren hekwerk.