Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Gasthof Ter Camere

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28898
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28898

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa van twee bouwlagen, thans horecabedrijf. Omgevend park afgezoomd met bomenrij; vijver en houten toegangshek. Ten zuidoosten conciërgewoning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Gasthof Ter Camere

Zonnebeekseweg 286-288 (Ieper)
Villa van twee bouwlagen, thans horecabedrijf. Omgevend park afgezoomd met bomenrij; vijver en houten toegangshek. Ten zuidoosten conciërgewoning.