Beschermd monument

Stedelijke begraafplaats: grafmonument pastoor Jan Meeckers

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden
ID: 2890   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2890

Besluiten

Grafmonumenten en stedelijke begraafplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3777

Beschrijving

Deze bescherming betreft het grafmonument van Jan Meeckers, pastoor van de parochie Sint-Maarten (+1910). Het graf is gelegen in blok 1, rij 2, nummer 1.

Het met een ijzeren hekken omgeven grafteken draagt op de sokkel een reliëf met kelk en hostie in een stralenkrans rustend op de bijbel. Boven de inscriptie, in halfreliëf een buste met het portret van de overledene.

Het werk is gesigneerd "Jos.Stas.statuaire.ST-Trond".Waarden

Het grafmonument van pastoor Jan Meeckers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als representatieve graftekens op een begraafplaats met landschappelijk karakter, gaande van eenvoudige en sobere gietijzeren grafkruisen tot pompeuze, romantische en sentimentele monumenten. De graftekens geven een overzicht van de funeraire kunst en symboliek van omstreeks 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Bekwame steenkappers zochten hun inspiratie in het (neo)classicisme, de neogotiek, art nouveau en art deco. De symboliek is ontleend aan de cultuur van de oudheid en van het christendom.

historische waarde

Als representatieve graftekens op een begraafplaats van voornamelijk vooraanstaande figuren uit de burgerij en de clerus, die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Sint-Truiden op politiek, administratief, economisch en kerkelijk gebied.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stedelijke begraafplaats Sint-Truiden

Schurhoven zonder nummer (Sint-Truiden)
De stedelijke begraafplaats van Sint-Truiden ligt ten noordoosten van de stad, juist buiten de vroegere stadsomwalling, in het gehucht Schurhoven. Het oudste gedeelte ligt aan de noordzijde. De begraafplaats werd in gebruik genomen vanaf circa 1850.