Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28931
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28931

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 11, 13. Eenheidsbebouwing met twee burgerwoningen, uit XX a. Enkelhuizen vlg. spiegelbeeldschema van drie trav. en twee bouwl. onder mansardedak (n // straat, leien, pannen). Gele bakstenen lijstgevel op arduinen plint. Eenvoudig hoofdgestel met gelede architraaf, onversierd fries, en geprofileerde kroonlijst van simili- of natuursteen onderbroken door drie dito modillons van het bekronend dAanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van twee burgerhuizen

Priesterstraat 11-13 (Poperinge)
Eenheidsbebouwing met twee burgerwoningen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.