Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28935
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28935

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Keibergstraat nr. 82. Hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, cf. site reeds aangeduid op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1861. Losse bestanddelen in L-vorm rondom begraasd erf met ten westen van het erf, boomgaard. Ten oosten van het erf, tot woongelegenheid verbouwd nutsgebouw. Witgeschilderde baksteenbouw boven gepekte plinten. Ten noorden van het erf,Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Keibergstraat 82 (Torhout)
Keibergstraat nr. 82. Hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, cf. site reeds aangeduid op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1861. Losse bestanddelen in L-vorm rondom begraasd erf met ten westen van het erf, boomgaard. Ten oosten van het erf, tot woongelegenheid verbouwd nutsgebouw. Witgeschilderde baksteenbouw boven gepekte plinten. Ten noorden van het erf,