Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28942
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28942

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Meulebeeksesteenweg nr. 11. Hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. weergave op de Atlas der Buurtwegen (1847) van woonhuis, haakse schuurstalvleugel, bijgebouwtje aan noordoostzijde en bakhuis centraal op het erf, in de wijk "Leyaarsboom". In 1911 registreert het kadaster de vergroting van het woonhuis aan de noordzijde, sloop van het bestaandeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Meulebeeksesteenweg 11A, zonder nummer (Tielt)
Hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Dieper gelegen, haaks op de straat ingeplant eenlagig woonhuis van zeven traveeën onder zadeldak. Ten zuiden, grote haakse bakstenen schuurstalvleugel,