Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28944
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28944

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stijn Streuvelslaan nr. 63. Enkelhuis uit de jaren 1930, aansluitend bij de nieuwe zakelijkheid cf. platte dak, gebruik van zwartgeglazuurde tegels en buisprofiel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Stijn Streuvelslaan 63 (Kortrijk)
Stijn Streuvelslaan nr. 63. Enkelhuis uit de jaren 1930, aansluitend bij de nieuwe zakelijkheid cf. platte dak, gebruik van zwartgeglazuurde tegels en buisprofiel.