Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28967
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28967

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee huizen in neoclassicistische stijl zie gesuperposeerde pilasters en centrale dakkapel met frontonbekroning respectievelijk driehoekig en gebogen.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Rij van drie herbergen, winkel, herenhuis en opslagplaats

Nieuwstraat 4, de Stuersstraat 49-57 (Ieper)
Huizenrij naar verluidt oorspronkelijk met drie herbergen (nummer 49, 51, 57), een winkel- (nummer 53) en een herenhuis (nummer 55) met achterliggende drankenopslagplaats uitkomend in de Nieuwstraat (nummer 4), gebouwd in het begin van de jaren 1920 in opdracht van de eigenaar-brouwer tevens bewoner van de herenwoning. De panden vertonen kenmerken van het neoclassicisme en eclecticisme.