Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lichtopstand of Kleine vuurtoren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
28976
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28976

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beschermd als monument bij Koninklijk Besluit van 12/01/1987. Oeverlicht tussen 1906-1910 gebouwd in het kader van de aanleg van de eerste haven.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Lichtopstand

Henri Victor Wolvensstraat zonder nummer (Brugge)
Oeverlicht tussen 1906-1910 gebouwd in het kader van de aanleg van de eerste haven.